Security
Kontakt : 0684029101

Politika e Privatësisë

Politika e Privatësisë

Përpara përdorimit të kësaj faqeje interneti, ju lutemi lexoni me kujdes Politikën e Privatësisë. 

TË PËRGJITHSHME

Kjo politikë privatësie shpjegon se çfarë informacioni ne mbledhim kur ju vizitoni faqen e internetit të “Firdeus Security” Sh.P.S.F , dhe shpjegon se si përdoret ky informacion.

Kjo politikë zbatohet vetëm për aksesimin e drejtpërdrejtë në faqen e internetit me URL https://www.firdeussecurity.com. Ne ju inkurajojmë të lexoni deklaratat e privatësisë në faqet e tjera të internetit që ju vizitoni.

 

TË DHËNAT E MBLEDHURA

 

Gjatë navigimit në portal, në skedarët log të server-it ruhen të dhëna si adresa IP, data, koha dhe faqet e vizituara nga përdoruesi. Të dhënat e ruajtura në server përdoren vetëm për qëllime statistikore.

Në periudha të caktuara, kjo faqe interneti përdor Google Analytics për të na ndihmuar në analizimin e përdorimit të faqes dhe për ta përmirësuar atë. Për të mbështetur këtë, informacioni i zgjedhur për ndërveprim tuaj me faqen është dërguar në Google për ta analizuar në emrin tonë. Për më shumë informacion në lidhje me Google Analytics shih http://www.google.com/analytics/.

Të dhënat tuaja personale dhe informacioni i dhënë në rubrikën “Kontakt” ruhen në server në mënyrë anonime.

Informacionet që ruhen në server janë konfidenciale, nuk ju ofrohen palëve të treta dhe përdoren në përputhje të plotë me ligjin nr. 9887, date 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, i ndryshuar. (www.idp.al)

Lidhjet me faqet e tjera

Ky njoftim mbi ruajtjen e privatësisë për të arritur mbrojtjen e të dhënave personale nuk përfshin  lidhjet midis kësaj faqeje dhe faqeve të tjera. Ne ju inkurajojmë të lexoni deklaratat e privatësisë në faqet e tjera të internetit që ju vizitoni.

Ndryshimet në këtë njoftim mbi mbrojtjen e të dhënave personale
Ne përditësojmë këtë njoftim në mënyrë të rregullt duke vlerësuar këtë politikë të privatësisë si një proces i vazhdueshëm.

Ankesa apo pyetje
Firdeus Security përpiqet për të përmbushur standardet më të larta gjatë  mbledhjes dhe përdorimit të të dhënave personale. Ne mirëpresim gjithashtu çdo sugjerim për përmirësimin e proçedurave tona. Ky njoftim mbi mbrojtjen e të dhënave personale u hartua me qëllim për të qenë i qartë dhe i shkurtër.

 

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me përpunimin e informacionit tuaj personal nga Firdeus Security jeni të mirëpritur të na kontaktoni.

Bulevardi “Gjergj Fishta”, ALPAS Center. Tiranë
Tel : +35544504686
Cel: 0684029101 , 0684029109

Email: info@firdeussecurity.com

ADRESA

Bulevardi "Gjergj Fishta", Përballë Diplomat 2 . Tiranë
Tel : +35544504686
Cel: 0684029101 , 0684029109

Email: info@firdeussecurity.com

Rreth nesh

“Firdeus Security” Sh.P.S.F u shërben një game të gjerë konsumatorësh në shumëllojshmërine e nevojave të tyre për sigurinë. Shërbimet tona mbrojtëse, të zhvilluara së bashku me klientët tanë, janë të projektuara për të përfshirë një nivel te larte të teknologjisë. Bashkëpunimi i ngushtë me klientët tanë, mundëson plotësimin e kërkesave specifike me një çmim konkurues.

Politika e Privatësisë